Kauba tagastamine

Kauba tagastamine või ümbervahetamine

 • Frediina.ee-st ostetud Tooted on võimalik tagastada või ümbervahetada 14 päeva jooksul alates Toodete pakiautomaati või postkontorisse saabumise teate kättesaamisest
 • Õigeaegselt ollakse tagastatud siis, kui tagastamise või ümbervahetamise avaldus/teade on saadetud Frediina.ee e-postile info@frediina.ee ja kaup on meile tagasisaadetud 14 päeva
  jooksul alates Toodete pakiautomaati või postkontorisse saabumise teate kättesaamisest
 • Frediina.ee vastutab Toodete nõuetele mittevastavuse ja puuduste eest, mis olid Toodetel selle üleandmise ajal. Toodete nõuetele mittevastavuse või puuduste korral on Teil õigus nõuda Toote asendamist nõuetele vastava ja puudusteta Toote vastu või taganeda tellimusest ja tagastada nõuetele mittevastavad Tooted
 • Toodete tagastamis- või ümbervahetamise kulud katab Klient
 • Tagastatav või ümbervahetatav Toode peab olema originaalpakendis ja Tooted ei tohi olla kasutatud, kahjustatud ega kantud. Tooted peavad olema etikettidega, kasutusjälgedeta, lõhnadeta – vastasel juhul on Frediina.ee-l õigus keelduda tagastatud Toote vastuvõtmisest
 • Kui tagastatava Toote seisukord on halvenenud ja halvenenud seisukord on põhjustatud asjaoludest, mis ei ole tingitud Pomex Holding OÜ või kauba mittesihipärase kasutamise tulemusena, siis on Pomex Holding OÜ-l õigus tasaarvestada Toote väärtuse vähenemine Sinu poolt Toote eest tasutud ning Sulle tagastamisele kuuluva summaga. Kui Klient ei ole nõus tasaarveldusega, on Kliendil õigus kaasata kauba väärtuse vähenemise kindlakstegemiseks sõltumatu ekspert. Ekspertiisiga seotud kulud jagatakse võrdselt kliendi ja Pomex Holding OÜ vahel, v.a juhul kui kummagi osapoole seisukoht osutub põhjendamatuks. Sellisel juhul kannab kulud osapool, kelle seisukoht osutus põhjendamatuks
 • Toodete tagastamiseks või ümbervahetamiseks tuleb Kliendil esitada sellekohane avaldus, mille vormi leiate meie kodulehelt. Võtame Teiega ühendust esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui viie tööpäeva jooksul ja lepime kokku kuidas Toode tagastada või ümbervahetada
 • Toote tagastamisel kanname Toote ostmisel tasutud summa tagasi peale seda kui tagastatav Toode on jõudnud meieni tagasi, Toote ostmisel tasutud summa kanname tagasi esimesel võimalusel kuid mitte hiljem kui 14 päeva möödumisel. Postikulu ei kuulu tagastamisele
 • Toodete ümbervahetamise korral paneb Frediina.ee Kliendile uue soovitud Toote teele kui ümbervahetatav Toode on jõudnud meile tagasi. Uue Toote kohaletoimetamisel kehtivad samad tingimused kui tavaostu korral. Kui Klient soovib ostetud Toote ümbervahetada mõne teise Toote vastu ilma veenva põhjuseta, siis lisandub Toote kohaletoimetamisele ka postitasu
 • Frediina.ee-s müüdavad Tooted on unikaalsed ja me ei saa alati garanteerida Toote ümbervahetamise võimalust. Kui Klient ei leia meie poest uut Toodet, mis talle sobiks, siis tagastame Kliendile ostusumma
 • Frediina.ee ei vastuta Tootel tekkinud puuduste eest kui Klient ei ole Toodet õigesti käsitlenud, ei ole Toodet õigesti hoidnud ega hooldanud, ei ole kaupa kasutanud sihipäraselt
 • Juhul kui ekspertiisi käigus selgub, et Toote puudused tulenevad p.6.11 nimetatud põhjustest, siis ei tagastata Toote maksumust ja saate ostetud Toote tagasi
 • Kaebuse meilt ostetud Toote kohta võid saata meie e-posti aadressil info@frediina.ee kuhu kirjuta enda nimi, kontaktandmed, kaebuse esitamise kuupäev, kaebuse sisu, meile esitatav nõue ja ostu sooritamist tõendav tellimuse number. Meil on kohustus Sulle vastata 15 päeva jooksul vastavalt Tarbijakaitseseadusele